Can Trump Implode the Obamacare Insurance Exchanges by Killing the Cost Sharing Subsidies?

He claims he can.

Here's my take from last night's PBS NewsHour with Judy Woodruff.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Guest Post: Use-Case - Security Audit Prompts Investigation

Những câu hỏi thường gặp của người bệnh vảy nến sẽ được trả lời tại đây

5 Mẹo chữa bệnh dị ứng da đơn giản từ dân gian.